Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

df7ddbb7572219b469304e62d00a134e2db24aa0efeb35e529e11daa23d87cf7
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
13aEGVuxj4tRMGGJJzhpMg8po4oeTwtxXB 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00050089 BTC
Tóm lược
Kích thước 2950 (Byte)
Cân nặng 11800
Thời gian nhận 2015-01-01 16:19:35
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 6 Phút )
Xác nhận 200491
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.27869371 BTC
Tổng sản lượng 0.27839371 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.169 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.542 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu