Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ddde9d2cfaa43f3abef069923e43187d6fd33e9c9c462045d086d935bd59695b
39CB6BhEjp3R4Eek7RSooPsyxCXdSy4YyV
1PKuaTTjow9WzUnd8GtUp7T69SPnMZmBo2 0.00918601 BTC
152TCokrTZxUo2H8sFTRZes5BcDRy7zDEg 0.02305389 BTC
Tóm lược
Kích thước 251 (Byte)
Cân nặng 677
Thời gian nhận 2018-01-03 21:13:39
Thời gian khóa Khối: 502426
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 4 Phút )
Xác nhận 29716 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.033095 BTC
Tổng sản lượng 0.0322399 BTC
Phí 0.0008551 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 340.677 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 126.307 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00918601 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu