Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

dd1df9711e1536ce457922f710c92b6414f33f375353f06ec3e7dfd8ad45394d
1JcUJWTMN8pRtMKj2AYcTMn3imgdtaJQyn
19a3yddoE2aPmqC8GismieqtZCncQD7veb 0.00069041 BTC
1Bwv6L96s2RmYKu1UWUFUgRDYuhXNRZmnc 0.01 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:36:22
Bao gồm trong khối 476235 ( 2017-07-17 15:41:08 + 5 Phút )
Xác nhận 61523
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01118427 BTC
Tổng sản lượng 0.01069041 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00069041 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu