Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

dbd01589adff3506c94fa78bd0c88b547ed8ce155e7773da5c0484b5c5f34827
1HdzbVqEqZWT9PVBLzRLhMqqwtuSx17Lwv
1C83gT6S8VMiYq2C4gh7bStdPtP78FxBPH 2.3104 BTC
1MNz9xK5qwdxGdWd7ciGGvrSNokpbad6pM 0.49800002 BTC
1PD9cVPJMhNFyyp6hR1E1PrqmRhx3JTvmz 2.0763 BTC
1FtUkEV6RGr8Xv2xXzBm1QNhvHbJhgHu4g 0.007605 BTC
17iDsRueAK7EfnwwLpiXoCDwurLEjDUbK3 64.31901283 BTC
1669brJXsy3wCvbUqRdLpgND3aG9nCH5Jb 0.01202083 BTC
3QKgZ4wVmVs4VyZ2hLsm7wK19y6W1oqtCt 1.04621 BTC
3FFPqm8HfuZghc9nQzk6De63fWuoRteHpZ 0.01 BTC
1GkvL9o1vM5NwJ8rAgiRTDN5Nrv8B54fYV 0.96406602 BTC
Tóm lược
Kích thước 459 (Byte)
Cân nặng 1836
Thời gian nhận 2017-07-17 15:14:04
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 21 Phút )
Xác nhận 56486 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 71.24437072 BTC
Tổng sản lượng 71.2436147 BTC
Phí 0.00075602 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.71 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.178 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.007605 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu