Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

dbb803cf98bb5fc3b8436c722819ccecd7f23fd131f76ad179f5c80eb77d6914
1NLigB1Pwa1U8yV3b8xcGgrCJvmvSwbdze
1DtBhMuediF5fesF8i8f5ptCNRxPZrXyh 2.09893007 BTC
1KKRJ1jbaiCTdp44REtbBJMNrQwA6oFaJL 0.09950614 BTC
Tóm lược
Kích thước 258 (Byte)
Cân nặng 1032
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:01
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56611 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.199 BTC
Tổng sản lượng 2.19843621 BTC
Phí 0.00056379 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.523 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.09950614 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu