Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

db924e88ae820e70069466cdab69bf1ae885c7b66b15a24ede7a23ca3d6599de
1GqmSSr37WmbFDYn32eUFfu8x1jxtwq7wG
16Yk2bbnyJx22XaPtXDW9WbvJsHfRQQ5eL
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.127 BTC
1D82tSfHWe2z8AQUGErNLhapozS6GjLcCN 0.00138449 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-07-23 15:05:53
Bao gồm trong khối 477198 ( 2017-07-23 15:18:29 + 13 Phút )
Xác nhận 55823 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.12868449 BTC
Tổng sản lượng 0.12838449 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 80.645 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 20.161 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.127 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu