Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

db68f7e899280f282afc886ac67c17d8843cd3aa6a7d014e9ae740a99cd391b0
1FKTeeo5AN9DZobK2zdTkTfa84fnwVNGmc
18EQcW11a5cX49gQif5hasfy3WhE2QH7gi 12.61779045 BTC
1H6QMxW9sSj5qiQr49do696RwGf5kG5oLn 0.14631988 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-09-14 17:51:02
Thời gian khóa Khối: 485245
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 0 Phút )
Xác nhận 51546
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 12.76501433 BTC
Tổng sản lượng 12.76411033 BTC
Phí 0.000904 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 401.778 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 100.444 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.14631988 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu