Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d92940eae803d31184eb79b0fb3b7e7305412a5c4cadf04ab80f027cd4f88935
13iRgTY9QDZofY6b1GGqfXwe6bqwu2Td1R
3QuaB5ucTis66SC267KgseXF6XAPnPjMTC 0.0012 BTC
1CxSHF9Xa8KqvEUYPUueAEM99dwKwiC27G 0.01700443 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:20:55
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 15 Phút )
Xác nhận 60790
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01857258 BTC
Tổng sản lượng 0.01820443 BTC
Phí 0.00036815 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.09 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.272 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0012 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu