Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d7294b01c34d4f076811fd4d96283378c758ff6cb2a174280ae974e745e70323
1N9HPZCigpzEJS2fMrYqBPAvxUfMHQP6b8
361UTL4mKQrHSG143DG1sykxk3PRGtmuKz 0.01211407 BTC
12vvMhrhz1uA2xJxFnXB5JPoDDThV1Vcx7 0.00016731 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:50
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56325 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01277087 BTC
Tổng sản lượng 0.01228138 BTC
Phí 0.00048949 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00016731 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu