Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d6cfc15126a89ef678601f25040dbe721c395defddbe1fd6dc898ddb7e857d96
1NBzZvL4MxZBotYjNjQtRKy5q6nkzjVCv
3GPJ9UMXk4uC87tHCxnTovAVWhQfdZCj8p 0.00613938 BTC
1PVghMjTPmRN9gzuNzVa83Gkbw7tip8taZ 0.00007817 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:42
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60860
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00671139 BTC
Tổng sản lượng 0.00621755 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00007817 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu