Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d5f752bac665c24b520488a5f38c1c026f8af555a3d5d3f29c5dc4380e11a48e
1AUMUWR6p1RvrfVNmpjqS9KtMYqjiopPec
1L2Fd5NkeruCC7bYnHS6gDvBFkritj7SGY 0.00967396 BTC
3QJ7pt1HW26XiJ7AZykprRJQn7AbuRYWbs 0.052199 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:30:06
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 5 Phút )
Xác nhận 60709
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.06220896 BTC
Tổng sản lượng 0.06187296 BTC
Phí 0.000336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.673 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.668 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00967396 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu