Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d01de104ed63926149ec1af9969f9c53b44bc187a53279aa153bd4367b363b63
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH
1yotX6ieCZ3nEdk3YLRWk72qwRyqGvGF6 0.003 BTC
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00068 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2018-01-11 08:15:59
Bao gồm trong khối 503647 ( 2018-01-11 08:19:47 + 4 Phút )
Xác nhận 39152
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00568 BTC
Tổng sản lượng 0.00368 BTC
Phí 0.002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 884.956 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 221.239 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.003 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu