Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

cec795dc6008efd7966e2385d29b6842a56e4b87329bd25694b1e40f50c50a5e
13iEguMN8zgHqYLz9Puv1EereptY7iM5Up
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.0096 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2018-02-02 04:42:22
Bao gồm trong khối 507212 ( 2018-02-02 04:59:58 + 18 Phút )
Xác nhận 35154
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01 BTC
Tổng sản lượng 0.0096 BTC
Phí 0.0004 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 208.333 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 52.083 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0096 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu