Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

cd7880eb11f5be66c32a135c0c3ca85e2911227e05a955e7c47cb7efe2b144ae
1PK8QbZktwovf87XDxfQSaBsmp84a89Qgb
17ABbLZPYwWzsSquYsKxfWAzMcWuNJZBna 0.94 BTC
1STRonGxnFTeJiA7pgyneKknR29AwBM77 (Strongcoin ) 0.0047 BTC
1PK8QbZktwovf87XDxfQSaBsmp84a89Qgb 0.993989 BTC
Tóm lược
Kích thước 291 (Byte)
Cân nặng 1164
Thời gian nhận 2013-04-22 13:20:43
Bao gồm trong khối 232589 ( 2013-04-22 13:58:00 + 37 Phút )
Xác nhận 310381
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.943389 BTC
Tổng sản lượng 1.938689 BTC
Phí 0.0047 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 1,615.12 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 403.78 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0047 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu