Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

cb987d162e87b10c8d7fb7b4e30909415d4e206f173b074c25108d20d0183a36
1LvaomhG5a9o5bhYpqQxnB98kUSXvooZ2M
1N1Tv5UYEWZkFXLzyfnjehtycwng3WU5n5 0.00032383 BTC
1GntiCkAkxyHmo8Dke1waBXme6H9rJ8opg 0.01408231 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:50
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61154
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0149 BTC
Tổng sản lượng 0.01440614 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00032383 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu