Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

cb936807485213a57420c230cbc9b5af7c4bfaebaf455a33d081685eebbe2a89
1AzYFkUrP4MvjkUmWGDjkfgbXTNJShX85y
15g9aPa2w1MJ52GDTmScdYdeAL4XPsGzHH 0.01 BTC
1AFQk2ejxggH2tWoyxT4GXhPsCdUA6vJp2 0.00098926 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:46
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66430
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01148312 BTC
Tổng sản lượng 0.01098926 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00098926 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu