Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

cac0da242338c92068cdf72b33de09c27ac94aa5fe88f9b68950a8e316d5ec08
157Rt3sXH7dZhrwJnKivrmWovuTMir5gLs
1BN9sbMB4nuvr9G3hayRngiSnRMsRerdov
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.506 BTC
1AwnYhtNuVmqMi6sWHusF9eHeiDeJT4Lds 0.00041806 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-08-01 05:39:46
Bao gồm trong khối 478516 ( 2017-08-01 05:52:35 + 13 Phút )
Xác nhận 58518
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.50691806 BTC
Tổng sản lượng 0.50641806 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 134.048 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 33.512 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.506 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu