Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c9f2e10d797814948de64221dca92fd19f169d8703766e8387c8e2790d047a90
1CG2fvVJ4zNgFm21JBYphaU7TDvht3ygio
1A5h6dhNjpzXz9WWa2pDNohg9sCjfQSVXi 0.020251 BTC
1BJPDC6csvP4wn4ruF1nawrf5WMxFL9Nyi 0.00031453 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:36:29
Bao gồm trong khối 476235 ( 2017-07-17 15:41:08 + 5 Phút )
Xác nhận 60810
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02105939 BTC
Tổng sản lượng 0.02056553 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00031453 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu