Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c9d5ae782eab4cf022aea3ba8a8283b007731a2fbf1c8e1288101aea280a3496
1AzYFkUrP4MvjkUmWGDjkfgbXTNJShX85y
1C8BAS9rVxk4grYpbc87LMV9zFfTqXF3QB 0.009643 BTC
1Djbd1Q8aQRVrqQTBLsw9EgMg41vrEU9cd 0.00134626 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:46
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61325
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01148312 BTC
Tổng sản lượng 0.01098926 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00134626 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu