Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c9824129acf1eee9b67b8b327e1524e3abbabc57e587b3dc692a15a8a047a972
16VHPeh1CrVALLrGhNwD2XWrvE2zLrCTeo
1Mabw9yinT6uJK9wEDaGbTArQ2Mr1xnFXM 0.01469473 BTC
1C4vv6mRxnZB5ESa6qWsspn6UKA361CWBM 0.03652794 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:57
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60872
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.05171653 BTC
Tổng sản lượng 0.05122267 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01469473 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu