Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c855addb5fcce93d5cbd24124104bc57db294756f2f7b4cc40b29da937efefb2
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
1UVuaphjYZbyytvaj8p3jdCW9zNk4tfS6 0.00393218 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.02056782 BTC
Tóm lược
Kích thước 258 (Byte)
Cân nặng 1032
Thời gian nhận 2017-12-06 18:24:15
Bao gồm trong khối 497964 ( 2017-12-06 18:36:34 + 12 Phút )
Xác nhận 35047 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.025 BTC
Tổng sản lượng 0.0245 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 193.798 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 48.45 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00393218 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu