Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c7ccf81ef9a24594c698a5345fcefe17f0a8dc287de1c548db101103694528a6
1NY5XZGkD7CVoEjGUoN1R7RaKuRj5voovT
133sRT4jEByhP3gX3nZtn3W5gJkrwvY2ny 0.241081 BTC
1MVL6ntuVEc7pt15omyGqhcybC9PJtv1Fu 1.11239359 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:59
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60810
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.35396845 BTC
Tổng sản lượng 1.35347459 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.241081 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu