Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c5cff1ff53a635d2f86c834010b84c21fe80c45467075dc3f3b1c90350865b39
1ApgrEj4yxJ97MQjFJMe9rSy2xLtC78pq3
1NnBkz1MvH24ua8a5DjArxwwp9baiUjqJn 0.13500547 BTC
1LfatweffLHftgDBotTG8ZFMEStazgkRqb 0.00179972 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:44
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60583
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.13729905 BTC
Tổng sản lượng 0.13680519 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00179972 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu