Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c49e812246e65d58d3dc5937f5a5c94f5368533ead7aa549d0c44283efac8ca3
1NBo2X1Gdwq5xjSHnQU5KtuBpU92Ei2yfV
1CpyFnx7LBjbedMQ2XkFz1tTh76EoSCVcr 0.0397 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-07-17 15:18:18
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 17 Phút )
Xác nhận 61489
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04 BTC
Tổng sản lượng 0.0397 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 157.068 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.267 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0397 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu