Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c419d564d597b388887075be6c57d0cefcfd90acd67e02b2a0ba91b94f7fffe8
1NoiNQNhnNyEz1nDaxRXBXwxnHQjmnMoU3
161RrhwtN8LAgeSjmZZLDdQaegwB6wsVKt 0.55182 BTC
1KwDXQFrJaWxbpt2QzA2bzuEiio8HBx2q 6.70200621 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:23:58
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 12 Phút )
Xác nhận 65768
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.25419515 BTC
Tổng sản lượng 7.25382621 BTC
Phí 0.00036894 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 163.248 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.812 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.55182 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu