Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c22d6128c95e09bc31c35e9eee5ff23a115dd7cf87e38fe9363c24d4be797dc8
1LtpupgRBuqn8RJmiyWGYMZpGAANFqR4Lk
165y1vVDvuw3yC5PA5ePTv7J9EwBDn4KT6 0.488319 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.502968 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-01-08 14:35:35
Bao gồm trong khối 338067 ( 2015-01-08 15:26:17 + 51 Phút )
Xác nhận 199591
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.991297 BTC
Tổng sản lượng 0.991287 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.488319 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu