Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

c20e90c13a85cd484579793e7a5853d3ba0c23b0b5c99d48a4362e5d08c6b7e2
3CU1foZ1yk7PuGUV6hj25YjeGX4Zvqf6Dq
1Cn2PSBwHEog7iaARu4rTFqYdMYDR4ng8K 0.00686312 BTC
18QpyY7aGzS6W8LR2C8X4V7pYibxNvXwoS 0.00618137 BTC
1LP6XY6hXUs3MM3kz77PwAVu9DDhJUDYwf 0.01008987 BTC
1MGsqR7Ci8pJszH4ETTL9MM6PvKY8JUqZw 0.02882821 BTC
3CU1foZ1yk7PuGUV6hj25YjeGX4Zvqf6Dq 0.94700703 BTC
Tóm lược
Kích thước 438 (Byte)
Cân nặng 1752
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:37
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61476
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1 BTC
Tổng sản lượng 0.9989696 BTC
Phí 0.0010304 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 235.251 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 58.813 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00618137 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu