Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bfc6eb3efc29d7118057da6938e2d6952203830f99bef28639d5999c642a18a5
14cFSgaYCcSdEv72QUcJVu8vR31BH7Sdot
1F83XuzcRPv8aRrgayJ7MTHL9Augx2jMUD 0.00951492 BTC
1NwwwmJNGkLrvYcafj73c5kv4wAejzssjw 0.02550961 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:20
Thời gian khóa Khối: 476141
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 65880
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03551838 BTC
Tổng sản lượng 0.03502453 BTC
Phí 0.00049385 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.489 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.872 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00951492 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu