Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bfc2adfb0da4839acc3da7f34ee3e58f66a16d475a0dc94a39ef463414b78e34
12JiGMnVUxjYmuBjRHFCdE3PaLEL9F1Urv
1N6b41rUfLSNg8xvGuNYNFvGGXtryZV8nd
1PwXHgF2bxa5eT8CU7VRpvp48Ybo4dvHpm
16kkTvpp5UuxiJGUVKvHuFAhsccfo8T2nm
13wBa6rFPBPjHR8jwc7DvteEfB5gXFutQg
19aNExEDQZwoySAhV8rXfaTuck1v24cKL2
17JxfhtsBDRXi5gwkKP4WhN9fWe6YHLYnm 0.76 BTC
13BSQ2y1a1mqXg8PXbrW1cNPtVCcXJUovs 0.00844356 BTC
Tóm lược
Kích thước 963 (Byte)
Cân nặng 3852
Thời gian nhận 2017-07-17 15:25:19
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 10 Phút )
Xác nhận 56282 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.77003121 BTC
Tổng sản lượng 0.76844356 BTC
Phí 0.00158765 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.865 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.216 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.76 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu