Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bf70536517b0b3c240ac5bd7b48393c23649afc35ef058c6020f8e625a53a87e
12vdQWs2GTSQJLWAnEKzj2gHY9mbcZ4T47
1NEcuxDZpck2H5nDCZhHrVGwQendEQ9iWm 0.00973603 BTC
18AvMKkH4mhDXrXgwJ64Q8pHnFgc7zUfmn 0.08363771 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:12:07
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 23 Phút )
Xác nhận 56079 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.09374518 BTC
Tổng sản lượng 0.09337374 BTC
Phí 0.00037144 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.354 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.088 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00973603 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu