Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bf4b03170503b2a363014c34024f8b8031062e2af30dadb43684c0e7d930e6f4
1PwVtzztMttc7QprzRrTeZk5j5fvgWMTzE
1CbKFHxnG5ecUZ6tMTanNuiuendnGCBBL3
1LXeSLM4nqQvug1yimwJQs81i9muv3RaEo 0.02559247 BTC
3Kqx11jVrdXi9vGFVDV3vroYtMTd3SojAD 0.109 BTC
Tóm lược
Kích thước 370 (Byte)
Cân nặng 1480
Thời gian nhận 2017-07-24 20:07:37
Bao gồm trong khối 477409 ( 2017-07-24 20:13:57 + 6 Phút )
Xác nhận 54953 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.13468597 BTC
Tổng sản lượng 0.13459247 BTC
Phí 0.0000935 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25.27 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.318 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.109 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu