Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bf45495b0b9e25b4cc557504839fb78203ac10d9e8fb9e3290d29c7d16259671
19Ur5dp4NmE48b2rBf1aaVk5WL6qY4WFCH
1KXUxJS42r1etMufJfrq3ng1adijxqnTmP 0.021925 BTC
1GWR5Kp9SXCL3vRBkbhtpgovhZLwEQBBJX 0.0000873 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:43
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66536
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02250616 BTC
Tổng sản lượng 0.0220123 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0000873 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu