Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bf2083eca78feeb8101a62a48b2b1f09c663b4573c26e3fc75e84ea5aeee766a
14MjQ8btXZKnqxMnkcrG2Lvqdcgsgqnu2H
1PL7KmYDh9sEWTgpYhYoMcMipfCKFrW5dE
1P7qpnQE76kVwfkASqPE8xv6iop93WDPbm 0.010803 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.021821 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2015-06-12 12:55:29
Bao gồm trong khối 360601 ( 2015-06-12 13:02:52 + 7 Phút )
Xác nhận 176377
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.032724 BTC
Tổng sản lượng 0.032624 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 26.81 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.702 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.021821 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu