Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

be98e3e60313e5a28adfb6956adb473f95573d65ea6d02a18ffaf8b8bfbebb91
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1AZSdQrQYCyAd7sW6oofkP1dLnN52xQhME 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00747893 BTC
Tóm lược
Kích thước 3665 (Byte)
Cân nặng 14660
Thời gian nhận 2015-01-01 16:20:25
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 Phút )
Xác nhận 200869
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.28577175 BTC
Tổng sản lượng 0.28537175 BTC
Phí 0.0004 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.914 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.729 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu