Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bbe170a13da0445186c5ca9e597d609e7a433c49497ecfb4900b292bff2deb02
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1DXEU9pJ4DZV9KoVfRdwT2ytTeBx7v6n9G 12.82544568 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 3.10295487 BTC
Tóm lược
Kích thước 1333 (Byte)
Cân nặng 5332
Thời gian nhận 2015-11-06 18:31:40
Bao gồm trong khối 382337 ( 2015-11-06 18:34:10 + 2 Phút )
Xác nhận 155291
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 15.92860055 BTC
Tổng sản lượng 15.92840055 BTC
Phí 0.0002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 15.004 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 3.751 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 12.82544568 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu