Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ba39c35a5e97e6b3fdfaab8df60fd768f02db0cc4d5b8770c77eae5f7564498e
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
17qb7zVjcQcz1dbXdoQQs9ySHmK28DfkbX
15xvmXns2ArFe98H9sfcUpXRm82cBKJTEd 0.00943393 BTC
1BMSymk8RYFi1DJ1zfkpVUeica6F6ZysZn 9.000013 BTC
Tóm lược
Kích thước 25000 (Byte)
Cân nặng 100000
Thời gian nhận 2018-02-21 18:27:27
Thời gian khóa Khối: 510276
Bao gồm trong khối 510278 ( 2018-02-21 18:42:52 + 15 Phút )
Xác nhận 32637
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.01027511 BTC
Tổng sản lượng 9.00944693 BTC
Phí 0.00082818 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 3.313 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 0.828 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 9.000013 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu