Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b9392f7673e30cc5c609fd775c74b9601fd25005925d8f95b58d9bf92f306309
38dGX7jvPJLP5cMXADEyFc1CZ1aLSDHiFf
39M8Cf55EPmDCuh8HYr4obv9R9rUbDgoje 0.00245359 BTC
3ENBqetfmK4EE2abbxRUjqKaEFmcbQ6c6Z 0.23592666 BTC
39wxS1vVzSL4VgcBE35jgzVFgtFexvCS3V 2.45359315 BTC
Tóm lược
Kích thước 402 (Byte)
Cân nặng 1608
Thời gian nhận 2017-07-17 15:13:43
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 22 Phút )
Xác nhận 66548
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.69258311 BTC
Tổng sản lượng 2.6919734 BTC
Phí 0.00060971 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 151.669 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.917 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00245359 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu