Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b852bf8fe9e41f399f531661a85390852a94ad5e3da6087e15379776ea1eaa40
1NzJFMkuUzDK7qcEpfEMRAvo9bUAZTq7Kn
154JsAGWuAnjUtvd2i1GoDy2E58XrzZgG2
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.011522 BTC
1GuzcmpztPQdX1k1jyHLRTevfYx6YP2PqV 0.01002167 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2015-04-16 12:57:21
Bao gồm trong khối 352369 ( 2015-04-16 13:01:13 + 4 Phút )
Xác nhận 184563
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02164367 BTC
Tổng sản lượng 0.02154367 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 26.81 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.702 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.011522 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu