Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b77309411ea737d4e433ea8114bb6bd73845003bde50f627ee41d6c742dbfda0
1Gbq16sgo136TF7sxCpjJVpUdjAYciZYEi
1PhwRAPE4MrbjDEsSiWz4v89TrXzmdDTrn 0.89934621 BTC
33e7SdLDENZZnq2J5ZPUGuhv7JsRfdy8BS 0.0386 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:27
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56518 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.93855101 BTC
Tổng sản lượng 0.93794621 BTC
Phí 0.0006048 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 270 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 67.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0386 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu