Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b72b384a02edb543309957bfe6bcfa54644c4b125e6b98c7c47a12c5ab8a812d
1DCXtp85JWMu9Ua6ZprhehmPsfgQ4KQktT
1JkpdLeh9mxtHxyugvcpfiFCX1LDR8DFJg
1JCePaqzWQYbDuXZZYuWxNjwDZ7PymNBFx
1JqsFPDEde4Ld42BdKpEsAnPCdRcnGyEUK
18cBdt57F4bmsDJnF4R8wsKUTq5V1xxa1G 0.00015336 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.026 BTC
Tóm lược
Kích thước 670 (Byte)
Cân nặng 2680
Thời gian nhận 2017-07-09 22:04:37
Bao gồm trong khối 475000 ( 2017-07-09 22:05:46 + 1 Phút )
Xác nhận 67421
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02632086 BTC
Tổng sản lượng 0.02615336 BTC
Phí 0.0001675 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.25 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.026 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu