Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b707422258082b7f7822e09166c60c6de8c27f0abcf6f77deb7993e564542ed5
1QBRarEhYNgN5C8fYTBEBR8MnTLuWjHLvu
19GkvnwAeGPN4thxRJBDXT4WK7fAfjX7oo 0.01616475 BTC
1249UBWzNZkJV76gnvxvzJKkhrwgoeFUN8 0.06642081 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:12
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56832 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.08303756 BTC
Tổng sản lượng 0.08258556 BTC
Phí 0.000452 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 200 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 50 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01616475 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu