Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b698b3f37a495a539bc95a3361231f9ec30a6cdd14e60fc99b2c1cf8aeb41c23
14rvDdYdTzUgtCzZ3vcAc3CkUcscMAXGaw
1BksofUeQUJ4H37Zn9f8NdSePKhgAqX9XP
17ATdQKdsejUS7Jr8b4ckS7dgJQELiw3y9
13bAYU4tUnfMK4ZATCXgWfj5w9phMszRQR 0.000009 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0003 BTC
Tóm lược
Kích thước 617 (Byte)
Cân nặng 2468
Thời gian nhận 2017-12-07 01:12:48
Bao gồm trong khối 502009 ( 2018-01-01 06:26:22 + 36,314 Phút )
Xác nhận 35911
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.000642 BTC
Tổng sản lượng 0.000309 BTC
Phí 0.000333 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 53.971 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 13.493 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0003 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu