Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b4fefc8032983c8a4fe319715bf9cbc4f2611045cde8e5a95f3d9ea31a323ae7
14GYNn1ZRsh7sEWerdRyyfdFHp41YpyvX3
1JVZYMM1uNXHVnfYdCHhP7dd4bojfcR4qo 0.09052528 BTC
1K4n7qEGPKm8RcZi66W6CMjPz1s2QxqJQv 0.00018007 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-03 21:15:03
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 3 Phút )
Xác nhận 35044
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.09174403 BTC
Tổng sản lượng 0.09070535 BTC
Phí 0.00103868 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 461.636 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 115.409 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00018007 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu