Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b4e404238dbe8c5289c338004b07ea0c6d9482a5fa87f6f6665176dd49492251
1EWj3AxGnJ5RMq1DJDQyBufyQfhrjc5fuJ
124x3EDRWAL1BcfyCYz2hWgqnskuYcUWdv 0.011109 BTC
19AZT8PNACcNuiVgQoLest8rTYadSS2U3y 0.00005197 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:46
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60860
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01165483 BTC
Tổng sản lượng 0.01116097 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00005197 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu