Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b469cee5c2178504ef20421d102b44b6293553407fab38a8ff8cff4ac7642f05
1JvAzwXJDTRNjNhCKs1iQqZxV21LpRxm3n
16jCW8TsbVjefpG117HVnAKFWQ4BzZPLtD 0.0013 BTC
12oyeT2miiLzEzsCiQgmdKmgi2QWiQG3QE 0.071814 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:44
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56912 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.073566 BTC
Tổng sản lượng 0.073114 BTC
Phí 0.000452 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 200.889 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 50.222 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0013 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu