Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b437a627dc75bf647c35467c6b95b1ca9e1155f846bb720f36601bec897cb5cd
1CSamWd6QWXajRFUnwsgvmsYZ3xCsf9UEJ
13nmResBZ1XSXyxfzrSq1Gkr6kTc1q1VkW 0.0482 BTC
1JrdYinLQQHCUAVaDXPf4RkrTM9BrDKZpc 0.36854377 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-18 05:09:04
Thời gian khóa Khối: 476327
Bao gồm trong khối 476328 ( 2017-07-18 05:21:06 + 12 Phút )
Xác nhận 66668
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.41711647 BTC
Tổng sản lượng 0.41674377 BTC
Phí 0.0003727 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.912 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.228 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0482 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu