Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b3fc8fdb6204422bef16cf4ffb0c7cdd1bd16a421bb4b314eddef25f35305dde
18Kx7NV5rS9FwgX1jPkEhumXRCcmfdZU3p
1QFuUoVhYVTB2QaahUaAfjjNaGGsRDTzYG 0.02047286 BTC
14TbYkyUwJks4vHn8wrgq4q1X5pLQG7ESy 0.44165923 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:12:34
Thời gian khóa Khối: 476226
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 23 Phút )
Xác nhận 65794
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.46249733 BTC
Tổng sản lượng 0.46213209 BTC
Phí 0.00036524 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 161.611 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.403 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02047286 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu