Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b2090bcba09cd0198a5c0b6431c93c339bf3d3c841324c68c0a856718b1cabc4
1Q75qQxWLYQGjrUgi9NnEcN5s86G6fgrtk
1FGgAgymHF6qm7AtjoaZzDkhCfDu3TdVg4
18uUjRXqy3Xt1K6xuTe3jk1yTY8BQbLGHQ
1344iXC493r1RChxUd2JqbQqkBwJFcbP8r 0.8870096 BTC
16MSWrUNMa1epZzn9w79QcKcyUDaExGgdQ 0.3423081 BTC
Tóm lược
Kích thước 668 (Byte)
Cân nặng 2672
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:23
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56112 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.2310701 BTC
Tổng sản lượng 1.2293177 BTC
Phí 0.0017524 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 262.335 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.584 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.8870096 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu