Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b1dd7c8e46b5fdb9a68c9a74cf0f95569cd9121b0f8a8f129a6f1a69f53a1a4e
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ
1HUEaYR3a73FCHpmmvELC5JW9XVrvCYQAk 0.1585 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-08-05 05:13:39
Bao gồm trong khối 479141 ( 2017-08-05 05:16:52 + 3 Phút )
Xác nhận 57883
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.159 BTC
Tổng sản lượng 0.1585 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260.417 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.104 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1585 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu