Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b1d672f9e5f395ebc9407643abd94debac0c0074104e72918ba8a5b341604e6b
1MD8Ko17rud3aP1KGde8uBhUm73Ti4r2xB
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.002127 BTC
173HC3NTfbTSB2Jnf3mKM9pNJVoQqvRi5C 0.83409386 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-05 19:15:07
Bao gồm trong khối 497837 ( 2017-12-06 03:48:19 + 513 Phút )
Xác nhận 39538
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.83639488 BTC
Tổng sản lượng 0.83622086 BTC
Phí 0.00017402 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 77.342 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 19.336 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.002127 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu